Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny
Marcin Grobelak
ul. Św. Rocha 230 A
42-221 Częstochowa
telefon: +48 603 077 074
e-mail: biuro@grobelak.com

Dla osób fizycznych

Oferta dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

W zakresie niżej wymienionych zagadnień kancelaria udziela pomocy prawnej poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, konsultacji. Ponadto kancelaria reprezentuje klienta we wszelkich negocjacjach i mediacjach. Kancelaria zapewnia także reprezentowanie klienta przed organami administracji publicznej (samorządowymi i rządowymi) oraz wszelkimi urzędami. Kancelaria zapewnia zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi (przed szeroko rozumianymi sądami cywilnymi i karnymi), przed Sądem Najwyższym, przed sądami administracyjnymi: Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed sądami arbitrażowymi.

Sprawy rodzinne: rozwody, separacje, podział majątku, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem
Sprawy majątkowe: uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
Sprawy spadkowe
Dochodzenie roszczeń konsumenckich w związku z zakupem towaru lub usługi
Dochodzenie odszkodowań z tytułu szkody na mieniu i szkody na osobie oraz zadośćuczynienia za krzywdę:
- w związku ze śmiercią osoby najbliższej
- wypadkiem przy pracy
- wypadkiem komunikacyjnym
- zniszczeniem mienia
Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od firm ubezpieczeniowych:
- w związku z odmową zapłaty odszkodowania z polis ubezpieczeniowych
Dochodzenie wszelkich roszczeń pracowniczych od pracodawcy
Dochodzenie roszczeń przed organami administracji publicznej
Sprawy karne:
- sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa
- sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
- reprezentowanie pokrzywdzonych w procesie karnym – dochodzenie w procesie karnym przez pokrzywdzonych roszczeń majątkowych
- obrona w sprawach o wykroczenia
- kancelaria zapewnia także pomoc prawną w zakresie obrony w sprawach karnym poprzez współpracującego z kancelarią adwokata