Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny
Marcin Grobelak
ul. Św. Rocha 230 A
42-221 Częstochowa
telefon: +48 603 077 074
e-mail: biuro@grobelak.com

Wynagrodzenie

Honorarium może być ustalone w jednym z kilku wariantów:
- z góry ustalona kwota za przyjęcie zlecenia
- według stawek godzinowych pracy kancelarii
- ryczałt (miesięczny, tygodniowy lub inaczej określony okres czasu
- z góry ustalona kwota za przyjęcie zlecenia + premia za sukces

Wysokość honorarium w każdym z wyżej wymienionych wariantów jest ustalana indywidulanie w oparciu o stopień skomplikowania sprawy oraz nakład pracy jaki będzie wymagany w danej sprawie.